2020-03-22    Naar aanleiding van de berichtgeving rondom Corona.

 

In verband met het Corona virus is Fysiomare vanaf 23 maart 2020 gesloten voor reguliere fysiotherapeutische zorg. Wel zijn we te bereiken voor acute fysieke klachten waarbij acuut hulp nodig is. Neem daarvoor contact met ons op via nummer 055-3552533. De praktijk is geopend van 10:00 tot 14:00 uur. Buiten de openingstijden en indien u geen contact krijgt, spreek het antwoordapparaat in en u wordt teruggebeld. 

Bezoek de praktijk niet indien u: 
- neu
sverkouden bent
- hoest, kucht of niest
- een loopneus hebt- keelpijn hebt
- verhoging hebt (=tot 38 graden) of koorts
- kortademig bent
- hoofdpijn hebt
- last hebt van branderige ogen
- last hebt van vermoeidheid
- zich ziek voelt
- u last heeft van diaree

Leest u verder onder 'nieuws'.

Fysiomare - fysiotherapie manuele therapie in Apeldoorn - natuurlijk bewegen

Nieuws

Fysiomare geopend voor begeleiding via (beeld)bellen en voor acute fysieke klachten

23 maart 2020

Corona maatregelen en Fysiomare
 

Vanaf maandag 23 maart tot 6 april 2020 is Fysiomare gesloten voor reguliere zorg. Fysiomare is wel geopend voor acute fysieke klachten of voor klachten die op afstand (telefonisch of middels videobellen) of met afstand, minstens 1,5 meter tussen de cliënt en behandelaar, begeleid kunnen worden. 

Na dagen wikken en wegen is het besluit genomen om Fysiomare (grotendeels) te sluiten dit in verband met de heersende Corona pandemie. Alleen voor bepaalde klachten, waaronder acute fysieke klachten, kan een uitzondering worden gemaakt.

Daarom hebben wij als praktijk besloten om (grotendeels) over te gaan op het geven van fysiotherapeutische begeleiding op afstand en daarmee onze patiënten en collega’s te beschermen tegen het Corona virus.

Alle mensen die momenteel bij ons in behandeling zijn, zullen door ons telefonisch benaderd worden. In overleg met uw therapeut wordt dan bekeken in welke vorm we de behandeling kunnen voortzetten. 

De begeleiding op afstand kan per telefoon of met een video-consult. Beide vormen van begeleiding worden op de normale manier door de zorgverzekeraar vergoed.

Bereikbaarheid van de praktijk

U kunt de praktijk telefonisch bereiken tussen 10:00 uur en 14:00 uur via nummer 055 - 3552533. Een afspraak voor een intake zal altijd via de telefoon of met beeldbellen ingepland worden. De fysiotherapeuten nemen ruim de tijd, net als bij een persoonlijke afspraak op de praktijk, om samen met u te bepalen wat de beste vorm van begeleiding is. Ze werken hard aan diverse materialen om u te ondersteunen.

Acute beweegzorg

Voor acute klachten (korter dan 48 uur) die verder functioneren onmogelijk maakt, houden we de mogelijkheid om hands-on behandeld te worden. Na een online intake kan door de therapeut dit besluit genomen worden.

We hanteren hierbij het RIVM beleid. Mensen die behoren tot de groep kwetsbare mensen of mensen die symptomen vertonen, zullen we niet persoonlijk behandelen. We vinden het risico voor deze groep en onze collegae te groot om behandeling zonder persoonlijke beschermingsmaterialen uit te voeren.

RIVM richtlijn kwetsbare mensen

Het RIVM hanteert een richtlijn waarin benoemd wordt wat onder kwetsbare mensen wordt verstaan. Kwetsbare mensen zijn mensen waarbij moet worden voorkomen dat ze in aanraking komen met het Corona virus. Volgens het RIVM zijn dit mensen met een zwakke gezondheid, mensen van 70 jaar en ouder of mensen die tenminste één van onderstaande aandoeningen hebben:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Diabetes mellitus
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot nierdialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties
  • door medicatie voor auto-immuunziektes
  • na orgaantransplantatie
  • bij bloedziektes
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

Door het RIVM wordt geadviseerd deze mensen niet, of met allerhande beschermende maatregelen, te behandelen. Deze beschermende maatregelen zijn sporadisch te verkrijgen waarbij op dit moment de vraag daarnaar door de ziekenhuizen vele malen groter en belangrijker is. 
Reden is dat we bovenstaande groep  niet in behandeling kunnen nemen. 

Omdat het virus extreem virulent is, eenvoudig over is te dragen is en de incubatietijd 7-9 dagen duurt is niet duidelijk wie ziek is en wie nog niet. Om u en ons personeel te beschermen en om de maatregelen van het RIVM te kunnen opvolgen is besloten alle 1 op 1 behandelingen, met een fysiek contact, niet door te laten gaan. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een therapeut beslissen een behandeling wél door te laten gaan. 

We realiseren ons dat dit beleid bij sommige mensen tot teleurstelling kan leiden. We zijn echter van mening dat de gevolgen van het opdoen van het corona-virus zeer ernstige gevolgen kan hebben. Daarom dragen we bij, waar we kunnen, om besmettingen zoveel mogelijk in te dammen.

We wensen iedereen vanaf deze plek heel veel sterkte toe.

Namens alle collegae van Fysiomare,

Jeroen Hazes
Archief nieuws2020