Fysiomare - fysiotherapie manuele therapie in Apeldoorn - natuurlijk bewegen

Wat u moet weten

Net als elke andere praktijk hebben wij zo onze eigen manier van werken. Voor ons heel vanzelfsprekend, maar voor u natuurlijk niet. Daarom vertellen wij u graag met welke zaken u zoal rekening moet houden…

Het antwoordapparaat of doorschakelcentrale

Om onderbrekingen tijdens de behandeling zoveel mogelijk te beperken, hebben wij een antwoordapparaat of doorschakelcentrale in gebruik. Zo kunt u ons 24 uur per dag bereiken en uw vraag bij ons neerleggen. Spreek altijd duidelijk uw naam en telefoonnummer in, zodat wij over alle gegevens beschikken om u terug te kunnen bellen.

Wat u mee moet nemen

Tijdens het eerst bezoek aan de praktijk worden uw persoonsgegevens vastgelegd. Hiervoor hebben wij een geldig legitimatiebewijs nodig. Voor het maken van vervolgafspraken is het plezierig dat u uw agenda bij de hand heeft. Neem tevens bij elke behandeling een handdoek mee voor op de behandelbank.

Het patiëntendossier

Alle persoonsgegevens, klacht(-en), het verloop van de klacht(-en) en de bevindingen uit het onderzoek worden opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Als u bij ons in behandeling komt zullen wij een behandeldoelstelling formuleren en de relevante informatie over het verloop van de behandeling vastleggen.

Vragenlijsten

Om uw klachten helder in beeld te krijgen maken wij soms gebruik van vragenlijsten. Een aantal vragenlijsten is bedoeld om het verloop van de therapie (vooruitgang, stilstand, of achteruitgang) te meten. Deze vragenlijsten worden daarom gedurende de behandelserie herhaald.

Geen verwijsbrief nodig

Voor een bezoek aan Fysiomare heeft u geen verwijsbrief nodig. U mag natuurlijk altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts en een verwijzing voor fysiotherapie vragen, maar het hoeft in principe niet meer. Een uitzondering op deze regel is behandeling aan huis of in het verzorgingshuis. Hiervoor is een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk. Dit geldt meestal ook voor verwijzing door een specialist bij een specifieke aandoening. Zonder deze verwijzing kan de behandeling niet gestart worden.

Intercollegiaal overleg en samenwerking

Binnen Fysiomare werken de collega’s intensief samen. Daarnaast maken wij deel uit van een aantal samenwerkingsverbanden en netwerken. Als wij uw herstel kunnen bespoedigen met behulp van diensten uit het netwerk of andere collega’s zullen wij dit met u bespreken.

Continuïteit van de behandelserie

Tijdens (langdurige) afwezigheid van de therapeut zal de behandeling, indien noodzakelijk, worden uitgevoerd door een collega binnen de praktijk of een externe waarnemer.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent of een klacht heeft, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan C. Koorneef (praktijkhouder). Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de folders in de wachtruimte.

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is een erkend stageadres voor studenten fysiotherapie die studeren aan de Hogeschool Saxion. Vanzelfsprekend gelden voor onze stagiaires dezelfde strenge (beroeps)eisen met betrekking tot kwaliteit en privacy als voor onze eigen medewerkers.