Fysiomare - fysiotherapie manuele therapie in Apeldoorn - natuurlijk bewegen

Arbeidsfysiotherapie in Apeldoorn

Heeft u last van lichamelijke klachten en problemen die zijn ontstaan door uw werk of uw werkomgeving? Hierbij kun je denken aan rug-, nek- en schouderklachten, maar ook aan RSI-klachten, tennisarmen en andere aandoeningen die zijn ontstaan door een verkeerde werkhouding of overbelasting op uw werk. Onze arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van klachten die ontstaan door werk gerelateerde belasting.

Wat doet een arbeidsfysiotherapeut?

De arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in de relatie tussen bewegen en werken. Dit betekent dat hij/zij helpt bij het voorkomen van werkgerelateerde lichamelijke klachten door het in kaart brengen van belasting en belastbaarheid op de werkplek. Verder geeft de arbeidsfysiotherapeut advies en voorlichting over veilig werken en ergonomie op de werkplek. Bij re-integratie na ziekte of klachten kan de arbeidsfysiotherapeut helpen met het opstellen van een plan van aanpak en het begeleiden van de werknemer naar passende werkzaamheden.

Een belangrijk onderdeel van het werk van een arbeidsfysiotherapeut is het verbeteren van de werkhouding. Door het aanleren van een goede werkhouding kunnen veel klachten worden voorkomen. Hierbij kijk je niet alleen naar de zithouding, maar ook naar de sta- en loophouding en de manier waarop mensen til- en bukbewegingen maken.

Als arbeidsfysiotherapeut is het ook belangrijk om te kijken naar de belasting en belastbaarheid van mensen. Door te analyseren welke belasting mensen in hun werk ervaren en hoe goed zij hier tegen bestand zijn, kun je beoordelen of er sprake is van overbelasting. Op basis hiervan kun je samen met de werkgever aan oplossingen werken om de belasting te verminderen en de belastbaarheid te verhogen.

Bent u op zoek naar oplossingen om de belasting van uw werk te verminderen en de belastbaarheid te verhogen neem dan contact op met onze arbeidsfysiotherapeut Marlo Kraak via praktijk@ fysiomare.nl of 055-3552533. Hij helpt u graag naar het zoeken van oplossingen.