De fysiotherapeut valt onder medische zorg, is een zorgberoep en valt daarmee NIET onder de contactberoepen. 
Wij zijn de komende weken gewoon geopend. Mocht hierin verandering komen dan wordt u gebeld. 

We behandelen volgens de voorschriften bij CORONA, reden dat het o.a. verplicht is een gezichtsmasker te dragen.
Dit geldt voor behandeling / begeleiding in de praktijk en OOK indien uw fysiotherapeut aan huis komt.
Lees bij een afspraak de afspraakbevestiging en houd u aan de voorschriften!
 

Fysiomare - fysiotherapie manuele therapie in Apeldoorn - natuurlijk bewegen

Samenwerkingsverbanden

Als collega’s werken we nauw met elkaar samen binnen onze praktijk. Daarnaast maken we deel uit van een aantal samenwerkingsverbanden en netwerken. Als we het vermoeden hebben dat we uw herstel kunnen bespoedigen met behulp van ons netwerk of onze collega’s zullen we dit met u bespreken.

 

Elsa, EersteLijns Samenwerking Apeldoorn, is hét eerstelijns samenwerkingsverband In Noordwest Apeldoorn.

Het samenwerkingsverband bestaat uit:

Het samenwerkingsverband Elsa is opgericht in 2010 en heeft tot doel om de zorg te verbeteren met behulp van intensieve samenwerking. Dit komt o.a. tot uiting in de diverse zorgplannen waar ieder van de deelnemers een bijdrage aan levert. Dankzij regelmatig overleg en onderlinge afstemming ontstaat een intensieve samenwerking en bent u verzekerd van de allerbeste zorg!

www.elsazorgt.nl

FyraNet is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde zorgverleners van patiënten met reumatische klachten. Het netwerk is tot stand gekomen in samenwerking met de reumatologen en reumaconsulenten van Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Wij werken samen met de reumapatiëntenverenigingen, uw huisarts, uw reumatoloog en uw reumaconsulent.

www.fyranetapeldoorneo.nl

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners met een specialisatie in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Wij streven ernaar dat patiënten met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgen die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise van zorgverleners te vergroten. Met behulp van scholingen bijvoorbeeld, maar ook door deelname aan het ParkinsonNet jaarcongres of door onderzoek.

www.parkinsonnet.nl

Fys'Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Partners van Fys'Optima onderscheiden zich door service, kwaliteit en transparantie. Fys'Optima biedt facilitaire maar ook inhoudelijke ondersteuning, waardoor wij u als patiënt optimale aandacht kunnen geven.

www.fysoptima.nl

Kernpraktijken-Apeldoorn e.o.

Kernpraktijken Apeldoorn en omstreken is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Apeldoorn en omstreken.
Wij hebben elkaar gevonden en de handen ineen geslagen omdat we gelijkgestemde praktijken zijn en elkaar vertrouwen.
We delen dezelfde visie op kwaliteit en samenwerken.

De praktijken onderscheiden zich door een breed aanbod aan diensten, specialisaties en aandachtsgebieden.

Onze stakeholders bevinden zich binnen en buiten de zorg.

Kernpraktijken-Apeldoorn eo