Fysiomare - fysiotherapie manuele therapie in Apeldoorn - natuurlijk bewegen

Fysiotherapie in de thuiszorg

Wordt het bewegen in huis en het uitvoeren van alledaagse activiteiten steeds moeilijker? Heeft u pas een ziekenhuisopname gehad of bent u chronisch ziek? Dan kan het prettig zijn om door een fysiotherapeut begeleid te worden. En het fijne is; wij komen gewoon bij u aan huis. Zo kunnen wij u helpen om zo lang mogelijk op een comfortabele manier thuis te blijven wonen.

Geïntegreerde thuiszorg

Fysiomare maakt onderdeel uit van geïntegreerde thuiszorg. Deze vorm van netwerkzorg is onder meer een uitkomst voor u wanneer u last heeft van ouderdomsklachten of chronisch ziek of terminaal bent. Het team van onze netwerkzorg bestaat uit:

  • Een huisarts of praktijkondersteuner.
  • Thuiszorgmedewerkers of wijkverpleegkundigen.
  • Een thuiszorgfysiotherapeut.
  • Een ergotherapeut.

Met behulp van een goede samenwerking kunnen we de zorg voor u als thuiswonende oudere, chronisch zieke of terminale patiënt beter op elkaar afstemmen. Daardoor ontstaat een optimaal zorgproces waarin u als patiënt centraal staat. Bij Fysiomare werken we met veel verschillende organisaties samen.

Wanneer kiest u voor thuiszorg fysiotherapie?

De fysiotherapeut in de thuiszorg is er voor álle mensen die door ziekte of omstandigheden zorg aan huis nodig hebben om beter te functioneren. Onderzoek en behandeling vinden plaats in uw eigen leefomgeving.

Onze thuiszorg fysiotherapie wordt veel toegepast bij:

  • Kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag.
  • Revalidatie na ziekenhuisopname.
  • Chronisch zieken.
  • Palliatieve of terminale zorg.

Onderzoek & behandeling

De fysiotherapeut in de thuiszorg van Fysiomare is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en zieken in de thuissituatie.  Uw hulpvraag staat bij Fysiomare centraal. Een onderzoek brengt uw gezondheid, ziekte, mogelijkheden en beperkingen in beeld. Ook bespreken wij samen met u of u hulp nodig heeft van een naaste, familie, hulpverleners of thuiszorgorganisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat het coachen van mantelzorg en verpleegkundige zorg van groot belang is om de behaalde resultaten te waarborgen.

Meer weten over onze fysiotherapie in de thuiszorg? Neem dan contact op met Caroline Koorneef via praktijk@fysiomare.nl of 055-3552533.