Fysiomare - fysiotherapie manuele therapie in Apeldoorn - natuurlijk bewegen

Valpreventie in Apeldoorn

In Nederland valt iedere 6 minuten een 65-plusser dusdanig dat behandeling op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis noodzakelijk is. De vallen hebben vaak hersenletsel of fracturen tot gevolg en hebben een directe en grote invloed op de zelfredzaamheid. Gelukkig hoeven we het toenemen van het risico op vallen als je ouder wordt niet te accepteren als een voldongen feit. Je kunt veel doen om de kans op een val te verkleinen, waardoor je langer zelfstandig en vitaal kunt blijven.

Vooral ouderen met een hoog valrisico hebben baat bij valpreventieprogramma’s. Daarom is het van belang deze ouderen op te sporen en indien nodig een uitgebreide analyse uit te voeren. De eerste stap is vast te stellen of er sprake is van verhoogd valrisico. Dit kan beoordeeld worden aan hand van drie criteria, namelijk: valgeschiedenis, valangst en loophulpmiddelengebruik. Bij Fysiomare in Apeldoorn kunt u zich aanmelden voor de Valanalyse.

De Valanalyse bestaat uit testen waarmee alle factoren die risico verhogend kunnen werken, zoals problemen met mobiliteit, angst om te vallen, visusproblemen, medicatiegebruik en duizeligheid, één-voor-één in kaart worden gebracht. In de Valanalyse staan simpele en praktische adviezen waarmee u direct advies op maat kunt krijgt of doorverwezen wordt naar de juiste instantie.

Zelfstandig en zeker op de been met individuele begeleiding bij valpreventie

Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen kunnen blijven doen. Juist daarom is het belangrijk dat u zich veilig en vertrouwd voelt met uw lichaam. Dat betekent stevig op uw benen staan en echt op ze kunnen vertrouwen. Wie goed in balans is, is zekerder van zichzelf.

Als er sprake is van een verhoogd valrisico, kan er gestart worden met een valpreventieprogramma. Dit programma bestaat uit diverse componenten, zoals het verbeteren van de mobiliteit en de balans, het verminderen van valangst, het aanpassen van medicatie en het verbeteren van de omgeving. Bij Fysiomare kunt u terecht voor individuele begeleiding bij valpreventie. Onze ervaren therapeuten stellen een persoonlijk behandelplan op, dat gericht is op het verminderen van het valrisico en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Wilt u hier meer over weten of wilt u zich aanmelden voor een Valanalyse? Neemt u dan contact op met onze praktijk via praktijk@fysiomare.nl  of 055-355 25 33 en vraag naar Charlotte Kros of Caroline Koorneef.