Fysiomare - fysiotherapie manuele therapie in Apeldoorn - natuurlijk bewegen

De wet BIG en de BIG-registratie

De wet BIG en de BIG-registratie.

Wet- en regelgeving

Het doel van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is om te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.
De Wet BIG verdeelt beroepen, die onder deze wet vallen, in drie groepen.
Alleen "artikel 3-beroepen" staan geregistreerd in het BIG-register én vallen onder het tuchtrecht.

Artikel 3-beroepen

 • hebben een wettelijk beschermde beroepstitel
 • moeten zich registreren in het BIG-register;
 • vallen onder het tuchtrecht. Een tuchtcollege beoordeeld in voorkomende gevallen of een zorgverlener zich heeft gehouden aan de regels die bij het beroep horen.

Overzicht artikel 3-beroepen

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Physician assistant
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige

De BIG-registratie

Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De BIG-registratie is vijfjaarlijks, waarbij aan een aantal kwaliteitscriteria moet worden voldaan om voor (her)registratie in aanmerking te komen.
Zie ook   www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/fysiotherapeut

Iedereen kan het register raadplegen. De BIG registratie van individuele zorgmedewerkers kunt u vinden op de volgende site:         www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener

Overzicht BIG registratienummers medewerkers Fysiomare

Alle fysiotherapeuten van Fysiomare zijn ingeschreven in het BIG-register. Onderstaand treft u een lijst van onze medewerkers met hun BIG registratienummer.
 

Caroline Koorneef 89034198104
Richard van Breukelen 09033275204
Marloes Oldenboom 49923804604
Renate Pasman 89913037104
Elisabeth Winkler Prins 19035539204
Marlo Kraak 09034216804
Maaike Baars 99930754804
Charlotte Kros 49105403193 Kwaliteitsregister Paramedici