Fysiomare - fysiotherapie manuele therapie in Apeldoorn - natuurlijk bewegen

De wet BIG en de BIG-registratie

De wet BIG en de BIG-registratie.

Wet- en regelgeving

Het doel van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is om te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.
De Wet BIG verdeelt beroepen, die onder deze wet vallen, in drie groepen.
Alleen "artikel 3-beroepen" staan geregistreerd in het BIG-register én vallen onder het tuchtrecht.

Artikel 3-beroepen

 • hebben een wettelijk beschermde beroepstitel
 • moeten zich registreren in het BIG-register;
 • vallen onder het tuchtrecht. Een tuchtcollege beoordeeld in voorkomende gevallen of een zorgverlener zich heeft gehouden aan de regels die bij het beroep horen.

Overzicht artikel 3-beroepen

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Physician assistant
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige

De BIG-registratie

Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De BIG-registratie is vijfjaarlijks, waarbij aan een aantal kwaliteitscriteria moet worden voldaan om voor (her)registratie in aanmerking te komen.
Zie ook   www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/fysiotherapeut

Iedereen kan het register raadplegen. De BIG registratie van individuele zorgmedewerkers kunt u vinden op de volgende site:         www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener

Overzicht BIG registratienummers medewerkers Fysiomare

Alle fysiotherapeuten van Fysiomare zijn ingeschreven in het BIG-register. Onderstaand treft u een lijst van onze medewerkers met hun BIG registratienummer.
 

 • Jeroen Hazes      99033794304
 • Caroline Koorneef     89034198104
 • Richard van Breukelen      09033275204
 • Nicole Kuiper      09036938704
 • Sander Dijkhof      99920048404
 • Marloes Oldenboom     49923804604